Telefon: 0312 417 00 07
info@nfsbelgelendirme.com
 

Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı

Home » Hakkımızda » Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı

ÜST YÖNETİMİN TARAFSIZLIK BEYANI

NFS Belgelendirme Üst yönetiminde görev aldığım sürece;

  • NFS Belgelendirme’nin tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı,
  • NFS Belgelendirme üst yönetimi olarak, belgelendirme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,
  • NFS Belgelendirme’ye  belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  • Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,
  • Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı,

beyan ve taahhüt ederim.

01.11.2018

GENEL MÜDÜR

İhsan ALTUNTAŞ