Telefon: 0312 417 00 07
info@nfsbelgelendirme.com
 

Ücret Tarifemiz

Home » Ücret Tarifemiz

BAŞVURU SAHİBİNİN ONAYI

Başvuru sahibi olarak, bu formda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan eder;
·         Başvurumda yer alan kişisel bilgilerimim Mesleki Yeterlilik Kurumu’na aktarılmasını,
·         Katıldığım sınavlarda görüntülü ve sesli kayıt alınmasını,
·         NFS Belgelendirme tarafından web sitesinde ilan edilen ve tarafıma iletilen belgelendirme talimatlarına ve belgelendirme şartlarına uyacağımı,
·         Sınav soruları ve projelerini diğer adaylar ya da üçüncü kişilerle paylaşmayacağımı,
·         Hileli sınav uygulamalarına katılamayacağımı,
·         Sınavlar ve değerlendirmeler için gerekli her türlü bilgiyi NFS Belgelendirme ’ye sağlayacağımı,
·         Sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra sınav kurallarına aykırı davranışta bulunduğum, sınav düzenini bozduğum ya da sınavda görev alan değerlendirici ve gözetmenlerin görevlerini yapmalarına engel olduğumun tespit edilmesi halinde mevcut ve sonraki sınavlara kabul edilmeyeceğimi,
·         Sınav ve belgelendirme süreçleri ile ilgili NFS Belgelendirme tarafından SMS ve e-posta gönderilmesini,
·         Belgelendirme ile ilgili tüm itiraz ve şikâyetlerimde ilk başvuru merciinin NFS Belgelendirme olduğunu,
·         NFS Belgelendirme tarafından talep edilen sınav ve belge ücretlerini ödeyeceğimi,
·         Sınav ve belge ücretleri ile ilgili İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanmam halinde ilk başvurumdan itibaren en geç 12 ay içinde üçüncü sınavıma girebileceğimi,
·         Başvuru ücretini yatırdıktan ve sınav planlaması yapıldıktan sonra sınava girmekten vazgeçersem NFS Belgelendirme tarafından sınav ücretinin %75’inin iade edileceğini,
·         Sınav gününden en geç 2 gün öncesine kadar sınava katılmayacağımı yazılı olarak bildirmemem, sınav saati sınava gelmemem ya da sınava girmiş olmam halinde hiçbir surette ücret iadesi yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
·        Sınav ve İSG kurallarına uymadığım takdirde sınavımın sonlandırılacağını ve başarısız sayılacağımı kabul ve taahhüt eder.